• KHAY ĐỰNG AMENITIES JM-2015 1

KHAY ĐỰNG AMENITIES JM-2015

Mã: JM-2015
Kích cỡ: L 80 X W 80 mm
Chất liệu: Mica
Thời gian hoàn thành: 6 tuần
Tình trạng sản phẩm: Hàng đặt
Số lượng mua tối thiểu của sản phẩm này là 20
Mô tả sản phẩm:
KHAY ĐỰNG AMENITIES 
- Mã sản phẩm: JM-2015
Chất liệu: Mica
- Kích thước: L 8 x W 8 (cm) 
Khách hàng
HotLine
08 96 355 777

Đến trang so sánh sản phẩm