• KHAY ĐỂ KHĂN JB-D-012 1

KHAY ĐỂ KHĂN JB-D-012

Mã: JB-D-012
Kích cỡ: L 180 X W 180 X H 30 mm
Chất liệu: Mica
Thời gian hoàn thành: 6 tuần
Tình trạng sản phẩm: Hàng đặt
Số lượng mua tối thiểu của sản phẩm này là 100
Mô tả sản phẩm:
KHAY ĐỂ KHĂN JB-D-012
Mã: 
JB-D-012 
Kích cỡ: L 180 X W 180 X H 30 mm 
Chất liệu: mica

Khách hàng
HotLine
08 96 355 777

Đến trang so sánh sản phẩm